News & Media

Насекомо АД обявява процедура по избор на доставчик на консултантска услуга по проект “Увеличаване на зеленото въздействие на индустриалното отглеждане на насекоми чрез внедряване на промишлени технологии”...