Join us on our journey

Насекомо АД обявява процедура по избор на доставчик на консултантска услуга по проект “Увеличаване на зеленото въздействие на индустриалното отглеждане на насекоми чрез внедряване на промишлени технологии”...