Drag

“Насекомо” АД, на основание Вътрешни правила за избор на изпълнители и доставчик на оборудване на индустриални роботи  в рамките на изпълнение на проект “Увеличаване на зеленото въздействие на индустриалното отглеждане на насекоми чрез внедряване на промишлени технологии” № 2020/ 551661 от 16.07.2021, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“.

Срок за входиране на оферти: 23.08.2022 г.