Drag

PwC: „Насекомо“ е носител на позитивна промяна  Биотехнологичната компания бе отличена с наградата „Game changer” в категория Иновации

25 Nov 2022

Биотехнологичната компания „Насекомо“ е отличена сред 22 кандидатури с наградата „Game changer” в категория „Иновации“ в първия конкурс за устойчиви бизнес практики „ESG Awards“ политики, организиран от PwC България с цел да поощри организациите с ефективни ESG стратегии и отговорни бизнес практики. Церемонията се състоя късно снощи, 22 ноември. Наградата бе връчена на Ксавие Марсенак, съосновател и CEO на компанията. 

Персонална награда в специалната категория за личности, които успешно инициират, следват и подкрепят отговорни бизнес практики, получи и съоснователят на компанията – Олга Марсенак. 

Тя бе отличена с наградата „Предприемач в устойчивото развитие“. Освен активен  предприемач, Олга е бизнес ангел и инвестира в множество стартиращи бизнес проекти с устойчив ефект като старт-ъп за рециклиране на текстил, развитие на нови хранителни продукти, устойчиво ползване на горския ресурс и решения за оптимизиране на употребата на електроенергия.

„Насекомо“ е българската компания – пионер в индустриалното отглеждане на насекоми в Европа – компанията е единствената в югоизточна Европа и петата компания на континента, сертифицирана за отглеждане на черна муха-войник. Използвайки силите на насекомите по начин, спомагащ за намаляване неблагоприятното въздействие върху изменението на климата, компанията предоставя решение за нарастващото население на земята и нуждата от храна. За целта „Насекомо“ специализира в технологии за производство на екологични висококачествени съставки за фураж и органичен тор чрез отглеждане на насекомото от вида „Черна муха войник“.

Докато в световен план по-малко от 9% от икономиката се смята за кръгова, „Насекомо“ се превръща в пионер в реализирането на продукти от ново поколение и създадени чрез принципа на кръговата икономика. Биотехнологичният старт-ъп разработва кръгови продукти, процеси и услуги, които представляват истинска устойчива алтернатива на конвенционалните суровини за фуражната индустрия, като например соята, която е огромен негативен фактор за обезлесяването на Амазонските гори или използването на дива риба за фураж, което е основен фактор за изчерпването на океаните и задъхването на морските еко-системи.

Индустрията за насекоми е новоизгряваща в световен план, като първите индустриални производства са създадени едва през 2018г във Франция и в Нидерландия. Понастоящем обемите в продажбата на протеин от насекоми са стотици пъти по-малко от потенциала на пазара. Според прогноза на the international bank Rabobank, търсенето на протеин от насекоми се очаква да достигне 500 000 тона годишно до 2030 г.

В първото издание на конкурса на PwC се включиха близо 70 компании с близо 80 кандидатури в четири конкурсни категории – “Стратегия”, “Иновации”, “Образователна програма” и “Лидер в устойчивото развитие”. Кандидатурите бяха оценени от жури от независими експерти в областта на ESG, сред които доц. д-р Маню Моравенов, Джеф Джетър, Марина Стефанова, Саша Безуханова и Теодор Радонов. Методологията е разработена от PwC България и PwC Полша.

Останалите отличени компании в конкурса за ESG стратегии и практики са: 

В категория „Стратегия“

●        Стратегия в сектор Финансови услуги ─ ОББ

●        Стратегия в сектор Търговия на дребно и потребителски стоки ─ Lidl България

●        Стратегия в сектор Индустриално производство ─ Festo

●        Планирана стратегия в сектор Телекомуникации ─ Yettel България

В категория „Иновации“

●        Game Changer Иновация ─ Nasekomo

●        Иновация Зелени технологии ─ MClimate

●        Стартъп иновация ─ Zero Wave

●        Иновативен подход за зелена енергия ─ United Group

Категория „Образователна програма“

●        Образователна програма за външна аудитория ─ WWF България

●        Корпоративна образователна програма ─ УниКредит Булбанк

Категория „Лидер в устойчивото развитие“

●        Предприемач в устойчивото развитие ─ Олга Марсенак, Nasekomo

●        Вдъхновител за устойчиво развитие ─ Блажка Трепетанова, Zero Wave

●        Корпоративен лидер в устойчивото развитие ─ Цветанка Минчева, УниКредит Булбанк

23 ноември 2022 г.